Harmonogram

Stop magazín

Mesačník STOP je najstarším motoristickým magazínom na Slovensku so stabilizovaným okruhom čitateľov a predplatiteľov. Zakladá si na dlhoročnej tradícii, serióznosti a objektivite.

Harmonogram na rok 2021

Deadline

08. január

05. február

05. marec

09. apríl

07. máj

04. jún

09. júl

06. august

10. september

08. október

05. november

03. december

Do tlače

11. január

08. február

08. marec

12. apríl

10. máj

07. jún

12. júl

09. august

13. september

11. október

08. november

06. december

Expedícia

14. január

11. február

11. marec

15. apríl

13. máj

10. jún

15. júl

12. august

16. september

14. október

11. november

09. december